Командування LITPOLUKRBRIG проходить новий тренувальний екзамен

Posted: 23.03.2016 by rmclviv in Новини та події
Позначки:, ,

84efb464a1f8a85769b89f2801c1589591deda33У Польщі військовослужбовці Литовсько-Польсько-Української бригади LITPOLUKRBRIG беруть участь у роздільному штабному тренуванні, під час якого відпрацьовують етапи планування та виконання миротворчої операції зі стабілізації.

Цей захід бойової підготовки триватиме протягом двох місяців. Під час тренування офіцери трьох країн синхронізують порядок виконання завдань і набудуть взаємосумісність литовських, польських і українських компонентів бригади. Згідно сценарію, LITPOLUKRBRIG отримала завдання посилити контингент НАТО в одній із країн Близького Сходу. Уряди країн-учасниць погодили застосування підрозділів, і офіцери штабу бригади з Литви, Польщі та України почали збирати необхідну інформацію та проводити аналіз місії.

За словами начальника штабу LITPOLUKRBRIG підполковника ЗС Литовської Республіки Елігіуса Сенуліса, цей сценарій взято з реального життя, тому учасники тренування використовують Інтернет-пошук і збір інформації з відкритих джерел, обмінюються даними з організаціями-партнерами, а також керуються досвідом підрозділів НАТО в зоні виконання місії.

Зокрема, офіцери управління LITPOLURKBRIG повинні оцінити реальні загрози і визначити вимоги для успішної операції. Заступник командира бригади полковник Володимир Юданов пояснив, що за сценарієм підрозділи боротимуться з бандформуваннями та співпрацюватимуть з органами місцевої влади. Завдяки налагодженій взаємодії з місцевими лідерами, поліцією та збройними силами, міжнародна бригада створить безпечне середовище для виконання програм реконструкції і розвитку регіону.

— Це тренування є нашим комплексним підходом до перевірки здатності командування LITPOLURKBRIG дотримуватися стандартів НАТО щодо процедур з прийняття рішень. Ми вчимося працювати в багатонаціональному середовищі, підтримуємо один одного і демонструємо згуртованість литовських, польських і українських солдатів. Також, тренування стане нашим наступним кроком на шляху до набуття повної бойової готовності та виконання реальних операцій у будь-якій точці планети, — зазначив командир LITPOLURKBRIG бригадний генерал Адам Йокс.


Scenarijusz Operacji Stabilizacyjnej: nowe treningowe wyzwanie dla personelu Dowództwa LITPOLUKRBRIG

Żownierze Litewsko-Polsko-Ukraińskiej Brygady podejmują się nowego wymagającego wyzwania jakim jest trening sztabowy w celu przećwiczenia zdolności do planowania i prowadzenia Operacji Stabilizacyjnych.

Trening potrwa dwa miesiące i skupi się na synchronizacji procedur
i doskonaleniu interoperacyjności komponentów Brygady z Litwy, Polski i Ukrainy
w trakcie prowadzenia Operacji Stabilizacyjnyh. Zgodnie ze scenariuszem, LITPOLUKRBRIG zostaje wezwana aby wzmocnić kontyngent NATO w jednym
z państw Bliskiego Wschodu. Trzy rządy państw założycielskich podjęły decyzję na skutek której oficerowie sztabu z Litwy, Polski i Ukrainy rozpoczęli gromadzenie możliwie największej ilości informacji oraz analizowanie misji. Jak przedstawia ze swojego punktu widzenia ppłk Eligijus Senulis – Szef Sztabu LITPOLUKRBRIG – jest to scenariusz oparty na rzeczywistej sytuacji a uczestniczący mają dostęp do poszukiwania informacji w Internecie i do białego wywiadu, wymiany informacji
z organizacjami partnerskimi jak również zdobytych doświadczeń przez oddziały NATO na lądzie.

W konsekwencji, personel Dowództwa LITPOLUKRBRIG powinien dokonać oceny zagrożeń, zidentyfikować wymagania oraz złozyć zapotrzebowanie o środki niezbendne dla powodzenia operacji. W swym założeniu, jak wyjaśnia płk Volodymyr Yudanov – Zastępca Dowódcy, Brygada ma za zadanie wspierać siły międzynarodowe w działaniach przeciwpartyzanckich, operacjach skierowanych na ludność w bliskim partnerstwie z lokalnymi władzami. Bezpieczne środowisko dla programów odbudowy, rozwoju i zarządzania zostanie ustanowione poprzez współpracę z lokalnymi przywódcami, Policją oraz siłami militarnymi.

“Trening ma charakter szerokiego podejścia do przećwiczenia zdolności personelu Dowództwa LITPOLUKRBRIG do stosowania poszczególnych etapów
i procedur wojskowego procesu decyzyjnego NATO. Uczymy się działać
w wielonarodowym środowisku, wspieramy i demonstrujemy zwartość żołnierzy Litwy, Polski i Ukrainy. Nawiasem mówiąc, trening jest naszym kolejnym krokiem na drodze do osiągnięcia pełnej zdolności operacyjnej oraz prowadzenia operacji opartych na rzeczywistej sytuacji, gdziekolwiek zostaniemy wezwani aby prowadzić operacje reagowania kryzysowego”, jak podkreśla Generał Brygady Adam Joks – Dowódca LITPOLUKRBRIG.


Stability Operation scenario: a new training challenge for LITPOLUKRBRIG Command personnel

Officers and non-commissioned officers of Lithuanian-Polish-Ukrainian Brigade conduct a new challenging battle staff training to exercise ability to plan and perform Stability Operations.

This is a two-month long training which aims at synchronizing procedures and developing interoperability of  Lithuanian, Polish and Ukrainian components of the Brigade, while executing Stability Operation. Following the scenario, LITPOLUKRBRIG was called by the international community to reinforce NATO contingent in a country in the Middle East. The decision of three governments of the contributing countries was made and staff officers from Lithuania, Poland and Ukraine began gathering as much information as possible and analyzing the mission. According to LITPOLUKRBRIG Chief of Staff Lieutenant Colonel Eligius Senulis’ point, this is a real-life scenario, and the Internet search and open-source intelligence are available to the participants, the exchange of data with partner organizations as well as lessons learned by NATO troops on the ground.

Consequently, LITPOLURKBRIG Command personnel should assess the threats, identify requirements and request resources for the successful operation. In the idea, as the Deputy Commander Colonel Volodymyr Yudanov explains, the Brigade is required to support the international forces in the counter-insurgency, population centric operations in close partnership with local authorities. By cooperation with the local leaders, the Police as well as military forces a secure environment for reconstruction, development and governance programmes will be established.

“The training is our comprehensive approach to exercise LITPOLUKRBRIG Command personnel ability to follow NATO Military Decision Making process steps and procedures.  We learn operating in the multinational environment, support each other and demonstrate the cohesion of Lithuanian, Polish and Ukrainian soldiers. By the way, the training becomes our next step on the path to achieving full operational capability and executing the real-life operations wherever we  are going to be called to conduct crisis response operations” stated Brigadier General Adam Joks, Commander LITPOLUKRBRIG.

Залишити відповідь

Please log in using one of these methods to post your comment:

Лого WordPress.com

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис WordPress.com. Log Out /  Змінити )

Google+ photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Google+. Log Out /  Змінити )

Twitter picture

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Twitter. Log Out /  Змінити )

Facebook photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Facebook. Log Out /  Змінити )

w

З’єднання з %s