Українські військові у Любліні відзначили День соборності України

Posted: 22.01.2017 by rmclviv in Новини та події
Позначки:,

У Любліні 22 січня Українські офіцери Литовсько-Польсько-Української бригади за підтримки польських і литовських колег відзначили День соборності України.Зокрема, військовослужбовці багатонаціональної бригади спільно з керівництвом Генерального консульства України в Любліні та представниками місцевої української громади вшанували похованих на Люблінському кладовищі воїнів Української Народної Республіки. Це могили тих українців, які з польською армією відступили до Польщі під натиском наступаючих російських військ у 1920 році. Є тут і пам’ятний знак на їх честь. «Пам’яті вояків Української Народної Республіки, Головного Отамана Симона Петлюри, союзників Польщі у війні 1920 року, які жили у Любліні та околицях», – йдеться на знакові.
– Сьогодні українці відзначають 98-річницю історичного Акту Злуки. Ми згадуємо тих людей, які ще 100 років тому пожертвували собою заради єдиної і соборної України. Ми дуже добре розуміємо ціну того вчинку, адже сьогодні як українські воїни ми знову обороняємо Україну від зовнішнього агресора зі зброєю в руках. В цей день для кожного українця важливо відчувати підтримку наших друзів. І тому ми раді, що можемо розділити День собороності України та пам’ять про українських воїнів минувшини з нашими побратимами по зброї – військовими Республіки Польща та Литовської Республіки, які проходять службу в ЛИТПОЛУКРБРИГ. Адже ми об’єднані заради миру і оборони наших країн, а тому робимо все можливе щоб криваві сторінки історії більше не поверталися, – зазначив полковник Володимир Юданов, заступник командира Литовсько-Польсько-Української бригади.


The Multinational Brigade honors Ukrainian Unity Day in Lublin

Ukrainian officers from Lithuanian-Polish-Ukrainian Brigade Command with support of Polish and Lithuanian colleagues marked Ukrainian Unity Day in Lublin, on 22 January 2017.
In particular, the military personnel together with the Consulate General of Ukraine in Lublin and local Ukrainian community paid a tribute to the Ukrainian People’s Republic Army soldiers resting in Lublin Cemetery. These are Ukrainians, who together with the Polish Army in 1920 under the pressure of Russian troops withdrew to Poland. There is a memorial in their honor in the Cemetery. “For memory of soldiers of the Ukrainian People’s Republic, and of Chief Ataman Simon Petliura, the Polish allies in the war of 1920, who lived in Lublin and the surrounding areas” says the inscription.
This year the Ukrainian people mark the 98th anniversary of the Day of Unity. Today we recall people, who struggled for the assembled sovereign Ukrainian state 100 years ago. The Ukrainian officers understand their sacrifice as nowadays we are challenged to stand by Ukraine against outside aggressor with arms again. Undeniable, for every Ukrainian it is important today to feel assistance and support from our friends. Hence, we are really honored to share this day with our reliable brothers in arms – Polish and Lithuanian officers from LITPOLUKRBRIG. We are united for peace and for the defence and glory for our respective countries,” said Colonel Volodymyr Yudanov, Lithuanian-Polish-Ukrainian Brigade Deputy Commander.
It should be said, that on January 22 the Ukrainians celebrate a state holiday Day of Unity of Ukraine, recognizing the signing of the Unification Act by the Ukrainian People’s Republic and the West Ukrainian People’s Republic on January 22, 1919.
That day in 1919 the merger of the Ukrainian People Republic and the West Ukrainian People’s Republic into a unified state took place in Kiev St. Sophia Square. The two republics signed the agreement to form a single state, comprising of all the Ukrainian lands previously occupied by the Russian Empire and the Austro-Hungarian Empire.
Despite the fact that later on the Ukrainian state failed to assert its independence in the following struggles with outside forces, the union of 22 January remains one of the most significant symbolic acts for the national consciousness. It symbolizes centuries long aspirations for building an independent national state, with territorial and spiritual unity of Ukraine.


Wielonarodowa Brygada uczciła Dzień Jedności Ukrainy

22 stycznia 2017 roku, w Lublinie, ukraińscy oficerowie Dowództwa Litewsko-Polsko-Ukraińskiej Brygady, wraz z polskimi i litewskimi kolegami uczcili Dzień Jedności Ukrainy.
W szczególności, personel wojskowy wraz z Konsulatem Generalnym Ukrainy w Lublinie i miejscową ukraińską społecznością złożyli hołd żołnierzom Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej spoczywającym na lubelskim cmentarzu. W 1920 roku, razem z Polską Armią pod naciskiem wojsk rosyjskich, wycofywali się na tereny Polski. Na cmentarzu znajduje się pomnik upamiętniający, a na nim widnieje inskrypcja: “Pamięci żołnierzy Ukraińskiej Republiki Ludowej oraz Atamana Symona Petlury, sprzymierzeńców Polski, którzy żyli w Lublinie i okolicznych ziemiach”.
W tym roku obchodzimy 98 rocznicę Dnia Jedności Ukrainy. Wspominamy ludzi, którzy walczyli za niepodległość Ukrainy 100 lat temu. Oficerowie z Ukrainy rozumieją ich poświęcenie, ponieważ dziś ponownie Ukraina stoi przed wyzwaniem jakim jest obrona przed agresorem z zewnątrz. Nie da się zaprzeczyć, że dla każdego obywatela Ukrainy jest to ważny dzień, w którym czujemy pomoc i wsparcie od naszych przyjaciół. Dlatego też, czujemy się zaszczyceni, że dzielimy tą chwilę z naszymi niezawodnymi towarzyszami broni – oficerami Brygady z Polski i Litwy. Jesteśmy zjednoczeni dla pokoju, obrony i chwały naszych państw” powiedział płk Volodymyr Yudanov – Zastępca Dowódcy Litewsko-Polsko-Ukraińskiej Brygady”.
Należy wspomnieć, że 22 stycznia obywatele Ukrainy świętują Dzień Jedności Ukrainy, upamiętniając podpisanie Aktu Zjednoczenia przez Ukraińską Republikę Ludową i Zachodnioukraińską Republikę Ludową, które miało miejsce 22 stycznia 1919 roku.
Połączenie w jedno państwo odbyło się na Placu Św. Zofii w Kijowie. Dwie republiki podpisały porozumienie o utworzeniu jednego państwa, składającego się ze wszystkich ziem Ukrainy, uprzednio okupowanych przez Cesarstwo Rosyjskie i Cesarstwo Austro-Węgierskie.
Pomimo faktu, iż w późniejszym czasie Ukrainie nie udało się utrzymać niepodległości, na skutek walk prowadzonych z zewnętrznymi siłami, zjednoczenie z 22 stycznia pozostaje jednym z najważniejszych symbolicznych aktów w świadomości narodowej. Symbolizuje on wieki dążeń Ukrainy do zbudowania niezależnego państwa, ze swoją jednością terytorialną i duchową.

Залишити відповідь

Please log in using one of these methods to post your comment:

Лого WordPress.com

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис WordPress.com. Log Out /  Змінити )

Google+ photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Google+. Log Out /  Змінити )

Twitter picture

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Twitter. Log Out /  Змінити )

Facebook photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Facebook. Log Out /  Змінити )

w

З’єднання з %s