Reinstating Independence of Lithuania in LITPOLUKRBRIG

Posted: 16.02.2017 by rmclviv in Новини та події
Позначки:

The Polish and the Ukrainian servicemen and civilian employees congratulated the Lithuanian officers of LITPOLUKRBRIG Command as well as the personnel of the affiliated Grand Duchess Birutė Uhlan Battalion on the occasion of the Day of Reinstating Independence of Lithuania, on 16 February 2017.
“The history of our respective countries is diverse. What is more important, we have a lot in common. We have been sharing both hard times and moments of prosperity. My fellow Chief of Staff Lieutenant Colonel Eligijus Senulis and dear Lithuanian officers – the Polish and the Ukrainians brothers in arms join you in marking of one of the most important Lithuanian national holidays – 99th anniversary of the Re-establishment of the State of Lithuania,” as Colonel Zenon Brzuszko, the Lithuanian-Polish-Ukrainian Brigade Commander, addressed the Lithuanian contingent.

Afterwards, Lieutenant Colonel Eligijus Senulis thanked for the friendly atmosphere in the Brigade Command and the fruitful cooperation in the trilateral LITPOLUKRBRIG project. On behalf of the Lithuanian staff officers and the affiliated Battalion, he underlined their appreciation and belief in future successes.

“I am glad to admit that the Lithuanian contingent has become an integral part of the Lithuanian-Polish-Ukrainian Brigade Command. We work together as a team to make sure our knowledge and expertise are shared and applied on the daily basis. Our Grand Duchess Birutė Uhlan Battalion has the manpower to reach common goals throughout exercises and future operations if we are needed. Together with our partners from Poland and Ukraine we are united for peace!” commented Lieutenant Colonel Eligijus Senulis.

In the framework of celebration of Reinstating Independence of Lithuania, LITPOLUKRBRIG representatives took part in the official event held by the Embassy of Lithuania in Warsaw. Among others, during the event the participants enjoyed the performance of Jazz Island band from Vilnius.

“For us it is a tremendous honor to serve shoulder by shoulder with Lithuanian officers. We congratulate them and look forward to tightening our military bonds and future achievements” added Colonel Volodymyr Yudanov, Deputy Commander of LITPOLUKRBRIG.

Note that the Act of Reinstating Independence of Lithuania or Act of February 16 was signed by all twenty representatives of the Council of Lithuania, which was chaired by Jonas Basanavičius on February 16, 1918. This Act proclaims the restoration of an independent State of Lithuania, governed by democratic principles, with Vilnius as its capital.

The path to the Act was long and complex because the German empire exerted pressure on the Council to form an alliance. The Council had to carefully maneuver between the Germans, whose troops were present in Lithuania, and the demands of the Lithuanian people. Against the wishes of Germany, the Council of Lithuania decided not to align their nation with neither Germany nor Russia and instead signed the Act of the Independence of the State.

Lithuania lost its independence again in 1940, when it became a part of the Soviet Union and regained sovereignty on 11 March 1991, so The Day of Re-establishment of the State of Lithuania and The Day of Restoration of Independence of Lithuania are the most important national holidays nowadays.


Święto Przywrócenia Niepodległości Litwy w LITPOLUKRBRIG

16 lutego 2017 roku polscy i ukraińscy żołnierze oraz pracownicy cywilni złożyli gratulacje litewskim oficerom Dowództwa LITPOLUKRBRIG jak również personelowi Batalionu Ułanów im. księżnej Birutė z okazji Święta Przywrócenia Niepodległości Litwy.

“Historia naszych trzech narodów jest zróżnicowana. Co istotne, mamy wiele wspólnego. Dzieliliśmy trudy i radości. Zwracam się do moich drogich kolegów – Szefa Sztabu ppłk Eligijusa Senulisa oraz litewskich oficerów – polski i ukraiński personel LITPOLUKRBRIG łączy się z wami w tym dniu kiedy świętujecie jeden z najważniejszych dni – 99 rocznicę ponownego utworzenia państwa litewskiego” tak zwrócił się do żołnierzy litewskich płk Zenon Brzuszko – Dowódca Litewsko-Polsko-Ukraińskiej Brygady.

Następnie, ppłk Eligijus Senulis podziękował za serdeczną atmosferę w Dowództwie Brygady oraz za owocną współpracę w trójstronnym przedsięwzięciu jakim jest LITPOLUKRBRIG. W imieniu litewskich oficerów Dowództwa oraz afiliowanego batalionu, podkreślił uznanie i wiarę w przyszłe sukcesy.

“Z zadowoleniem przyznaję, że litewski kontyngent stał się integralną częścią Dowództwa Litewsko-Polsko-Ukraińskiej Brygady. Zajmujemy kluczowe stanowiska w sztabie oraz sekcjach aby upewnić się, że nasza wiedza i fachowość są doceniane i wykorzystywane w codziennej działalności. Nasz Batalion Ułanów im. księżnej Birutė zapewnia siły potrzebne do osiągania wspólnych celów w trakcie ćwiczeń i przyszłych działań, jeśli zostaniemy wezwani. Wspólnie z naszymi partnerami z Polski i Ukrainy, jesteśmy zjednoczeni dla pokoju!” dodał ppłk Eligijus Senulis.

W ramach świętowania Przywrócenia Niepodległości tego państwa bałtyckiego, przedstawiciele LITPOLUKRBRIG uczestniczyli w oficjalnych obchodach zorganizowanych przez Ambasadę Litwy w Warszawie. Między innymi, w trakcie obchodów, uczestnicy obejrzeli występ zespołu Jazz Island z Wilna.

“Dla nas to wielki zaszczyt służyć ramię w ramię z litewskimi oficerami. Składamy im gratulacje i oczekujemy na zacieśnianie wojskowej współpracy oraz przyszłe osiągnięcia” dodał płk Volodymyr Yudanov, Zastępca Dowódcy LITPOLUKRBRIG.

Залишити відповідь

Please log in using one of these methods to post your comment:

Лого WordPress.com

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис WordPress.com. Log Out /  Змінити )

Google+ photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Google+. Log Out /  Змінити )

Twitter picture

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Twitter. Log Out /  Змінити )

Facebook photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Facebook. Log Out /  Змінити )

w

З’єднання з %s