Досвід АТО для польських і литовських колег від українських офіцерів ЛИТПОЛУКРБРИГ

Posted: 09.03.2017 by rmclviv in Новини та події
Позначки:,

Українські військовослужбовці командування Литовсько-Польсько-Української бригади проведи серію занять-брифінгів для колег із ЗС Республіки Польща та Литовської Республіки з приводу досвіду участі в Антитерористичній операції.

Протягом двох днів офіцери Високомобільних десантних військ поділилися аспектами виконання завдань в зоні АТО. Зоврема, у фокусі заходу була тематика управління військами, налагодження логістичного і медичного забезпечень, протидія пропаганді противника тощо.

-​ Також, в деталях ми розглянули події в Луганському арепорту – від взяття його під охорону до виведення підрозділів 80 десантно-штурмової бригади звідти в кінці серпня 2014 року. Офіцери розповали про свій реальний бойовий досвід та підсумували виклики і загрози в управлінні підрозділами під час операцій. Сподіваюся, це сприятиме застосуванню досвіду АТО в підготовкці ЛИТПОЛУКРБРИГ і водночас допоможе уникнути деяких хиб в майбутньому, – пояснив полковник Володимир Юданов, заступник командира багатонаціональної бригади.

Водночас, наприкінці занять було продемонстровано документальйний фільм «Рейд». У стрічці йдеться про унікальні операції українських Високомобільних десантних військ наприкінці серпня – початку вересня 2014 року, коли десантники пройшли 400 кілометрів тилом ворога, із них 170 – із боями.

-​ Це досвід реального життя, а тому він дуже цінний для нас. Ми хочемо вивчити як попередити загострення, як реагувати на виклики і бути ефективними під час майбутніх операцій. Наші офіцери штабу вивчать цей досвід та проаналізують які прогалини в підготовці чи операційних процедурах ми можемо удосконалити, – підсумував полковник Зенон Бжушко, командир ЛИТПОЛУКРБРИГ.


Ukrainian Officers share their #ATO experience

The case study concerning personal experience and contribution to conducting the Anti-Terrorist Operation in the eastern part of Ukraine was held by the Ukrainian officers in Lithuanian-Polish-Ukrainian Brigade Command, on 07 and 08 March 2017.

During the two days Polish and Lithuanian military personnel familiarized with the experience in the field of the beginning of ATO as well as the aspects of deployment of Ukrainian troops. In particular, the discussions focused on the organization of troops management, logistic and medical support, communication systems, and counterpropaganda actions.

“Also, in details we explained stages of Luhansk airport defense and withdrawal of the troops from there in summer 2014. The officers shared their real combat experience and identified main challenges in command and control. I hope it will facilitate the implementation of our experience in the #LITPOLUKRBRIG training process and will help to avoid some failures in the future” explained Colonel Volodymyr Yudanov, Deputy Commander of LITPOLUKRBRIG.

At the end of the case study the participants watched a documentary movie titled “Raid”. The video story described unique operations of the Ukrainian high mobile airborne troops in the late August – early September 2014.

“The case study is a beneficial experience from the real life. We want to learn how to prevent such crucial events, how to react, how to be effective during future deployments. Our staff officers will analyze the lessons learned and will see the gaps we can improve” concluded Colonel Zenon Brzuszko, Lithuanian-Polish-Ukrainian Brigade Commander.


Ukraińscy #oficerowie dzielą się swoimi doświadczeniami w zakresie Operacji AT

7 i 8 marca 2017 roku, ukraińscy oficerowie Dowództwa Litewsko-Polsko-Ukraińskiej Brygady poprowadzili studium przypadku dotyczące własnych doświadczeń i udziału w prowadzeniu Operacji Antyterrorystycznych na wschodzie Ukrainy.

W ciągu dwóch dni polski i litewski personel wojskowy zapoznał się z doświadczeniami dotyczącymi początków operacji antyterrorystycznych jak również aspektami rozmieszczenia sił ukraińskich. Dyskusje skupiły się na organizacji dowodzenia wojskami, wsparciu logistycznym i medycznym, systemach komunikacji oraz działaniach antypropagandowych.

“Ponadto, szczegółowo przedstawiliśmy etapy obrony lotniska w Ługańsku oraz wycofanie wojsk z tego rejonu latem 2014 roku. Oficerowie dzielili się swoim doświadczeniem bojowym oraz określili główne wyzwania z zakresie dowodzenia i kontroli. Mam nadzieję, że ułatwi to włączenie naszych doświadczeń do procesu szkoleniowego LITPOLUKRBRIG oraz pomoże uniknąć niepowodzeń w przyszłości” jak powiedział płk Volodymyr Yudanov, Zastępca Dowódcy LITPOLUKRBRIG.

Na zakończenie, uczestniczący obejrzeli dokument zatytułowany “Rajd” (z ang. “Raid”). Film przedstawia unikalne operacje ukraińskich wojsk powietrznodesantowych jakie miały miejsce pod koniec sierpnia i na początku września 2014 roku.

“Studium przypadku jest cennym doświadczeniem ponieważ opiera się na rzeczywistych wydarzeniach. Chcemy nauczyć się jak zapobiegać takim krytycznym zdarzeniom, jak reagować, jak pozostawać efektywnym w trakcie przyszłych misji. Nasi oficerowie ze sztabu przeanalizują zdobyte doświadczenia i wtedy określimy obszary do poprawy” jak podsumował płk Zenon Brzuszko, Dowódca Litewsko-Polsko-Ukraińskiej Brygady.

Залишити відповідь

Please log in using one of these methods to post your comment:

Лого WordPress.com

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис WordPress.com. Log Out /  Змінити )

Google+ photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Google+. Log Out /  Змінити )

Twitter picture

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Twitter. Log Out /  Змінити )

Facebook photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Facebook. Log Out /  Змінити )

З’єднання з %s